Tag: bạn của con người

Chó có thể tìm ra lỗi trong phép tính đơn giản

Cũng giống như trẻ em, chó tích luỹ những hiểu biết bằng cách quan sát và bắt chước những hành động của người. Bắt chước nhưng có chọn lọc, có.. Chó được xem là người bạn tốt nhất của con người và chúng thông minh hơn ta thường nghĩ. Nhà tâm lý học động vật Mỹ, ...