Tag: bệnh Hen

Nhận biết khi bị dị ứng chó mèo

Tuy nhiên, nếu bạn mới bị dị ứng, chỉ cần cách xa một thời gian với nguyên do gây dị ứng từ 1-2 tháng. Sau đó tiếp xúc lại từ từ để quen dần.. Từ hàng chục ngàn năm trước, con người đã biết thuần hóa vật nuôi để đem lại lợi ích cho mình. ...