Tag: chó chạy dưới nước

Chó bơi chèo, hay “chạy” dưới nước?

Khi một con chó chạy lon ton trên cạn, các chân trước của nó sẽ đưa lên và xuống cùng lúc với một chân sau ở phía đối diện. Chẳng hạn như, chân.. Bơi chèo kiểu chó, hay còn gọi là "bơi chó", là một trong những kiểu bơi cơ bản đầu tiên thường được ...