Tag: chó sinh sản

Kỹ thuật nuôi chó cái sinh sản

Khả năng sinh sản của chó cái xuất hiện vào khoảng 8 - 1 0 tháng tuổi, cá biệt có con sớm hơn (nếu nuôi tốt có con muộn hơn), lúc này các tế bào.. 1. Chọn giống Chọn lọc theo phương pháp nghiên cứu họ phả, nghĩa là chọn chó bố mẹ làm giống phải ...