Tag: chọn cá bố mẹ

Kỹ thuật nuôi cá Dĩa

Cho cá con vào hồ và sục khí vừa phải, trong ngày đầu tiên không cho ăn. Từ ngày thứ 2 cho ăn trùn chỉ, ngày 2 đến 3 lần. Cho cá ăn đến 18 giờ nếu.. Cá dĩa là một loại cá cảnh đẹp, có tính ôn hòa nên có thể nuôi thành đàn ...