Tag: đặc điểm Chó Shar Pei

Shar Pei: Hồng ngạn cẩu (chó mắt đỏ)

Chó Shar-Pei rất trung thành với người điều khiển chúng. Đây là giống chó thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng nhận mệnh lệnh như kẻ.. - Nhóm: Chó phương nam (Southern). - Nguồn gốc: hiện nay ,nguời ta vẫn chưa biêt rõ về tổ tiên của giống chó Shar-Pei Trung Quốc. Chúng có thể ...