Tag: đặc điểm mèo Siamese

Mèo Siamese

Các hình dạng của cơ thể là dài và trơn. Ngay cả những mặt tương đối dài và wedge-muốn. The long slender cổ và cơ thể là reminiscent của các.. Nguồn gốc ở Thái Lan, các giống của Siamese cat đã đạt được phổ biến trên thế kỷ twentieth. Các giống được nhập khẩu vào ...