Tag: dấu hiệu cún bị đau

Các dấu hiệu cho biết cún của bạn bị đau

Cún sẽ khó chịu nếu bị chạm vào vết thương/ chỗ bị đau. Để chắc ăn, thử chạm và xem xét nhiều vị trí khác nhau trên người cún. Nếu cún nhắm.. Không phải con cún nào cũng la thét, giãy giụa lúc bị đau. Nguyên nhân có thể là do thương tích, tai nạn, ...