Tag: nuôi mèo cảnh

Kinh nghiệm nuôi mèo cảnh

Mèo cái chửa 59 - 62 ngày (2 tháng) thì đẻ. Khi chuẩn bị đẻ mèo mẹ có những biểu hiện: mèo mẹ tìm ổ đẻ, có hiện tượng sệ bụng rõ rệt, đi lại chậm.. Nuôi dưỡng mèo cái - Làm quen và cố định mèo: khi mới mang mèo về nhà phải buộc dây ...